Aplikace Nutri_tab                                                                   zpět na hlavní stránku

(technická specifikace / instalace)


     Aplikace pracuje jako úloha provozovaná na SQL serveru, konkrétně v prostředí 602SQL Server 8.1 .  Pro její provoz je tedy nezbytné provést instalaci zmíněného SQL serveru s následným automatickým importem vlastní aplikace. Odkaz na instalační soubor i s popisem instalace Vám bude (pro osoby s PKU či jinou DMP bezplatně) zaslán autorem programu na vyžádání (viz. kontakt na autora níže).
Druhou (náhradní) možností je nejprve provést instalaci samostatného SQL serveru
a následně "ručně" importovat vlastní aplikaci do prostředí nainstalovaného SQL serveru. Tato druhá varianta je určena pouze pro zkušené uživatele a/nebo pro případy, kdy již 602SQL server na svém počítači máte. Podrobnosti k instalaci SQL serveru jsou uvedeny níže, podrobnosti k importu aplikace a vlastní aplikaci pro import lze bezplatně získat po dohodě s autorem.

Kontakt na autora programu:  pkunutritab@seznam.cz .


602SQL Server

Systémové požadavky

Hardwarové požadavky:

Softwarové požadavky: